El nou curs ja ha començat i molts de nens i nenes han passat de la guarderia a l’escola. Este és un bon moment per aprendre un nou idioma i a My English Class tenim els recursos per aconseguir-ho. Així que no t’ho penses més, que el teu fill o filla vingue a aprendre anglès perquè és la millor opció per al seu futur.

The new course has already begun and a lot of children have gone from kindergarden to school. This is a good moment to learn a new language and in My English Class we have the means to get it. So don’t think more about it, that your child comes to learn English because it’s the best option for her/his future.